Styrelse

Naturistföreningen

Mälardalen

Styrelsen för  Naturristföreningen Mälardalen 2019 består av följande.


Ordförande: Tomas Johansson

Kassör: Juha Reinikainen

Sekreterare: Alexandra Sjöberg

Ledamot: Juhani Hyppönen

Suppleant: Bert Eriksson

Suppleant: Lotta Sjöberg

Revisor: Lars Widén

Revisor: Tomas Hellberg

Revisorssuppleant: Joakim Widell

Valberdeare: Birgitta Gustafsson

Valberedare: Feves Hyppönen