Styrelse

Naturistföreningen

Mälardalen


Styrelsen för  Naturristföreningen Mälardalen 2020 består av följande.


Ordförande: Tomas Johansson

Kassör: Juha Reinikainen

Sekreterare: Lotta Sjöberg

Ledamot: Juhani Hyppönen

Suppleant: Bert Eriksson

Suppleant: Alexandra Sjöberg

Revisor: Lars Widén

Revisor: Tomas Hellberg

Revisorssuppleant: Joakim Widell

Valberdeare: Birgitta Gustafsson

Valberedare: Feves Hyppönen